آسیب های نخاعی

درمان تنگی کانال نخاعی کمر

درمان تنگی کانال نخاعی کمر

یکی از بیماری های شایع در ناحیه ستون فقرات، تنگی کانال نخاعی است که اغلب این مورد در خانم ها نیز بیشتر دیده می‌شود. اکثر افرادی که مرتبط با داشتن کمر درد معترض هستند، احتمالا به این مشکل دچار هستند...

تماس با پزشک